நொய்டாவில் சீனியர் டெவல்ப்பர் பணியிடங்கள்!

0
126

பணியின் பெயர்: Sr Web Developer – Angular & node Js
பணிபுரியப்போகும் இடம்: நொய்டா
ஊதியம் : ரூ. 50,000 – 1,20,00
கல்வித்தகுதி : Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, Information Systems, or a related field (or equivalent experience)
முன் அனுபவம் : 6 – 8 ஆண்டுகள்

கட்டாயம் தெரிந்திருக்கவேண்டியவை :

1. 2 to 4 years of experience as a software engineer or senior software engineer including experience helping to lead development teams
2. Web development experience (HTML5, CSS3, CSS frameworks, Responsive Web Design, JQuery, BootStrap, JSON, JavaScript frameworks, etc.)
3. Some experience with Angular & TypeScript (Angular 4+ experience preferred)
4. A passion to design and develop enterprise quality web solutions leveraging both client side (Angular or React) and server-side technology in Node.js
5. Understanding with cloud platforms like AWS and serverless technologies like AWS Lambda functions
6. Understanding of testing tools such as Karma, Jest, Protractor, Jasmine, SoapUI, and Mocha
7. Understanding of Web Service integration, asynchronous request handling, partial page update etc.
8. Knowledge of JS based build tools like Grunt, Gulp, and Bower
9. Worked with automation tools like, Git, SVN, VSTS, Jenkins, Jira etc.
10. Strong written and oral communication skills
11. Outstanding interpersonal skills, strong work ethic, self-motivated and excellent presentation skills
12. Ability to effectively work both autonomously as well as on a team

மேற்கண்ட தகுதிகள் விண்ணப்பதாரர்கள் பெற்றிருக்கும்பட்சத்தில் உடனடியாக உங்களைப் பற்றிய முழு விவரங்கள், உங்கள் முன் அனுபவம் குறித்து தொகுத்து கீழ்க்கண்ட மெயில் ஐ.டி.க்கு அனுப்புங்கள்.

உங்களது ரெஸ்யூம் அனுப்ப வேண்டிய மெயில் ஐ.டி: barathjobs123@gmail.com

குறிப்பு : நீங்கள் எந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்பது மெயிலில் குறிப்பிடுங்கள்.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here