இந்த விளம்பரம் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆனவுடன் விளம்பரம் அனைத்து செய்திகளையும் மறைத்தவாறு வரும். இதில் வாசகர் வேண்டாம் என்று குளோஸ் செய்தால் மட்டுமே விளம்பரம் மறையும்.

ஹோம் ஸ்கிரீன் விளம்பரம் இரண்டு நாள் இடம்பெற கட்டணம் ரூ.20000
ஹோம் ஸ்கிரீன் விளம்பரம் ஒரு வாரம் இடம்பெற கட்டணம் ரூ.35000
ஹோம் ஸ்கிரீன் விளம்பரம் ஒரு மாதம் இடம்பெற கட்டணம் ரூ.75,000
ஹோம் ஸ்கிரீன் விளம்பரம் ஆறு மாதம் இடம்பெற கட்டணம் ரூ.1,45,000