உங்கள் விளம்பரம் வேலைவாய்ப்பு செய்தி, போட்டித்தேர்வு பகுதி, கல்வி பகுதி, பிசினஸ் பகுதி எதில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடவும்.

இந்த தளத்தில் ஒரு வாரம் விளம்பரம் இடம் பெற கட்டணம் ரூ.15000
இந்த தளத்தில் ஒரு மாதம் விளம்பரம் இடம் பெற கட்டணம் ரூ.38,000
இந்த தளத்தில் ஆறு மாதம் விளம்பரம் இடம் பெற கட்டணம் ரூ.90,000